fredag 3. juli 2015

Steinhumle (bombus lapidarius)


Steinhumle på kløverblomst
Foto: Anne-Lise Stangenes

 
I begynnelsen av juni var jeg så heldig å delta på et heldagskurs i regi av "La humla suse" og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) i Kristiansand (Den naturlige skolesekken) i jobbsammenheng. Foruten å lære om det som antas å være årsakene til humledød rundt om i verden, lærte vi også de vanligste humleartene i Norge, var ute i felt, fanget og artsbestemte humler, og fikk vist hvordan en kan lage egne humlekasser (humlebol). Etter kurset har jeg blitt enda mer bevisst de ulike humlene når jeg er utendørs, og på disse fotografiene vises steinhumla med den "røde" fua...
 

Foto: Anne-Lise Stangenes
 


 
 
Steinhumla (bombus lapidarius) kjennetegnes på helt sort kropp "rød" fu (bakende), og ganske kort sugesnabel/tunge. "Rødfargen" blir blekere utover sommeren.

Steinhumla kjennetegnes ved den røde bakkroppen.
Foto: Anne-Lise StangenesDet er stor forskjell på størrelsen på dronninga og arbeiderne av denne arten, så det er enkelt å se forskjell.
 
Alle mine fotografier er av arbeidere som gjør den viktige jobben det er å pollinere planter; fly fra blomst til blomst og slik sørge for ny vekst av plantene neste år, samtidig som pollenet tas med til bolet som finnes i bakken (ofte gamle musebol).Uten pollinering forsvinner plantene
Foto: Anne-Lise Stangenes

Steinhumla har ganske kort tunge. Her suger den i seg nektar fra tiriltunga.
Foto: Anne-Lise StangenesSteinhumla trives godt i såkalt kulturlandskap og i bynære strøk. Den ses ofte i hager, blomsterenger, og veikanter med mye hvitkløver.
 
Steinhumla kan ses fra Sør-Norge og nordover. De senere årene er det gjort fler og fler funn av den helt opp til Snåsa i Nord-Trøndelag, og det ventes at den sprer seg ytterligere nordover ettersom årene går.

 
 
Klikker du her finner du en flott artsbestemmelsesnøkkel fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Den er imidlertid ikke fullstendig, siden det er observert ytterligere en humleart i Norge (totalt 35 arter), mens det i verden finnes 250 arter av humler, men den er likevel svært anvendelig.LA HUMLA SUSE!Blikkontakt
Foto: Anne-Lise Stangenes

Foto: Anne-Lise Stangenes


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar